top of page

Plenariniai pranešėjai

Viktor Novičenko

my_photo_2022.jpg

Viktor Novičenko baigė bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universiteto fizikos fakultete. Doktorantūrą apsigynė 2014 m. Fizinių ir Technologijos mokslų centre, tematika - netiesinė dinamika bei valdymo teorija. Vėliau tęsė mokslinį darbą Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institute. Čia pat atliko postdoktorantūros stažuotę, kurios metu buvo išvykęs į Bostono universitetą (JAV). Stažuotės tematika - kvantinės sistemos, veikiamos aukšto dažnio periodine jėga. Šiuo metu Viktoras dirba abiejose srityse: tiek netiesinėje dinamikoje, konstruojant įvairius algoritmus sąveikaujančių osciliatorių sistemoje sinchronizacijai valdyti, tiek kvantinėje optikoje, kur kvantinė sistema veikiama aukšto dažnio (dažnis skaitomas aukštas tada, kai jis yra didesnis už visus vidinius sistemos dažnius) išorine jėga, naudojant laipsninės eilutės skleidimą, gali būti suvesta į stacionarų uždavinį.

Jev Gamper

Jevgenij dirba kaip Staff Decision Scientist, daugiausiai dirbantis su eksperimentais ir priežastinėmis/kauzalinėmis išvadomis (angl. causal inference). Jo atsakomybės apima mokslinių modelių, skirtų eksperimentavimo sistemai, sugalvojimą, techninio įgyvendinimo planą ir eksperimentinės kultūros įmonėje ugdymą. Prieš tai Jevgenij vadovavo Vinted mašininio mokymosi komandai ir turi patirties klimato, nuotolinio stebėjimo, vėžinių ligų tyrimuose ir medicinėje vizualizacijoje. Studijavo kompiuterinių mokslų  doktorantūroje ir buvo publikuotas tokiose prestižinėse vietose kaip CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition). Vinted įmonėje Jevgenij aktyviai mentoriauja studentams iš Amsterdamo, Vilniaus universiteto ir ISM.

Vinted_Small_File_Smile.jpg

Paulius Dilkas

received_884466463237046.jpeg

Paulius Dilkas dirba podoktorantu nacionaliniame Singapūro universitete, programavimo kalbų ir programų inžinerijos laboratorijoje. Jo pagrindinė tyrimų sritis yra algoritmai, efektyviai skaičiuojantys sandaugų sumas arba objektų, tenkinančių nurodytus reikalavimus, skaičių, kur reikalavimai yra aprašomi logikos teiginiais. Šie algoritmai taikomi mašininio mokymo (įskaitant ir neuro-simbolinį dirbtinį intelektą), kombinatorikos, robotikos ir daugelyje kitų sričių. Šiemet Paulius gavo daktaro laipsnį robotikos ir autonominių sistemų srityje bendrai iš Edinburgo ir Heriot-Watt universitetų Škotijoje, kur studijavo dirbtinio intelekto ir jo taikymų institute. Integruotas informatikos bakalauro ir magistro studijas baigė Glazgo universitete Škotijoje.

Rimas Norvaiša

Rimas Norvaiša baigė Vilniaus universitetą 1980 metais, įgydamas matematiko specialybę. 1985 metais apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1991 metų dirbo Matematikos ir informatikos institute. 2001 metais apgynė habilituoto daktaro disertaciją. Maždaug tuo pačiu metu pradėjo dirbti ir Vilniaus universiteto ekonometrijos katedroje užimdamas profesoriaus pareigas. 2010-2012 metais buvo Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininku. Rimo Norvaišos mokslinių interesų sritis yra šiurkščiųjų funkcijų analizė. Atlikdamas tyrimus šioje srityje bendradarbiavo su kitų šalių mokslininkais. 1990 metais stažavosi Wroclaw technical university, Wroclaw (Lenkija). Nuo 1992 metų dažnai lankėsi Carleton university, Ottawa (Kanada). 1994 metais apdovanotas Fulbrighto stipendija Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (JAV), ten dirbo beveik kasmet lankydamasis iki 2006 metų. Taip pat keletą kartų stažavosi Cornell university, Ithaca (JAV); Bielefeld university (Vokietija); Groningen university (Olandija); Fields Institute of Mathematics, Toronto (Kanada); Universite Paris 13, Paris (Prancūzija). Rimas Norvaiša parašė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių ir yra dviejų monografijų bendraautoris. Pastarąjį dešimtmetį Rimo Norvaišos mokslinių tyrimų interesai pasipildė tyrimais matematikos mokymo srityje.

Norvaisa2.JPG
bottom of page