Plenariniai pranešėjai

Kristijonas Čyras

plenariniai v2-1.jpg

Kristijonas Čyras dirba dirbtinio intelekto (DI) tyrėju telekomunikacijų bendrovėje Ericsson Švedijoje. Prieš tai Kristijonas dirbo tyrėju postdoktorantūroje Londono Imperatoriškajame Koledže, kur taip pat baigė doktorantūros studijas DI srityje. Kristijonas tyrinėja paaiškinamąjį DI (XAI) jau penkerius metus, specializuodamasis argumentacijos teorijoje. Dabar Kristijoną domina patikimas DI (trustworthy AI), įskaitant, bet neapsiribojant XAI, bei įvairūs mašininio mąstymo (machine reasoning) metodai.

Mantas Mikaitis

Mantas Mikaitis apsigynė kompiuterių mokslų bakalauro ir doktorantūros darbus Mančesterio universitete, Anglijoje, 2016 ir 2020. Šiuo metu jis dirba mokslo darbuotoju Matematikos departamente, Mančesterio universitete. Jis tyrinėja kompiuterinius skaičiavimus, naudojant skaitinę analizę, ir kuria algoritmus, kurie efektyviai išnaudotų žemo tikslumo kompiuterių aritmetikos operacijas, plačiai naudojamas TOP500 superkompiuterių procesoriuose. Jo pagrindinės tyrimų temos šiuo metu yra kompiuterių aritmetika, skaitinė tiesinė algebra, didelio našumo skaičiavimai, matematinė programinė įranga bei jos našumo analizė ir optimizavimas.

plenariniai v2-3.jpg

Dovilė Stumbrienė

DStumbriene-Enhanced.jpg

Dovilė Stumbrienė yra Vilniaus universiteto mokslininkė ir dėstytoja, aktyviai bendradarbiauja su Porto universitetu. Jos mokslinių tyrimų kryptis – efektyvumo ir našumo vertinimas švietimo srityje. Dovilė 2019 m. apgynė gamtos mokslų (informatikos) disertaciją, kurioje taikydama optimizavimo metodus vertino ES šalių švietimo sistemų efektyvumą. Šiuo metu atliekamas švietimo sistemų nelygybės vertinimo tyrimas, kuriame pasiūlytas konceptualus modelis švietimo sistemų efektyvumui ir našumui įvertinti. Be to, vykdydama MTEP veiklas, Dovilė šiuo metu atlieka tyrimą, kurio metu vertinamas mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo efektyvumas.

Tadas Telksnys

Tadas Telksnys apgynė Informatikos daktaro disertaciją analizinių diferencialinių lygčių sprendinių konstravimo tema 2020 m. Kauno technologijos universitete. Disertacijos tema ir tolesnių tyrimų kryptis apima įvairius neskaitinius metodus diferencialinių lygčių (tiek paprastųjų, tiek dalinių, įtraukiant ir trupmeninės eilės lygtis) tyrimui bei jų sprendinių konstravimui. Pranešime Tadas apžvelgs tam tikrus operatorinius metodus diferencialinėms lygtims tirti bei jų sąveiką su kompiuterinės algebros programine įranga, be kurios tokie tyrimai nėra įmanomi.

plenariniai v2-2.jpg