Plenariniai pranešėjai

Vincentas Mulevičius

VM_nuotrauka.jpg

Vincentas Mulevičius studijavo Kauno technologijos universitete ir vėliau Hamburgo universitete (Vokietija), kur 2021 m. apgynė daktaro disertaciją. Vėliau jis buvo podoktorantūros stažuotojas Max Planck matematikos institute Bonoje (Vokietija) ir Erwin Schrödinger matematikos ir fizikos institute Vienoje (Austrija), neseniai pradėjo naują stažuotę Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos institute. Vincentas tyrinėja vadinamąsias funktorines kvantinio lauko teorijas. Tai turtinga matematikos sritis, turinti savo ištakas teorinėje fizikoje ir pateikianti naujų įžvalgų topologijoje, algebroje, kategorijų teorijoje, kombinatorikoje. Jos pagalba galima atrasti egzotiškus geometrinių objektų invariantus, kaip pavyzdžiui Jones polinomai mazgams atskirti.