top of page

LJMS ir Lietuvos matematikų draugija sveikina geriausio 2021-ųjų metų doktoranto straipsnio konkurso nugalėtojus:​

 • Gytenis Lileika, už straipsnį Second-Order Weak Approximations of CKLS and CEV
  Processes by Discrete Random Variables 
  (bendraautoris 
  V. Mackevičius)

 • Jonas Sprindys, už straipsnį Asymptotic formulas for the left truncated moments of sums with consistently varying distributed increments (bendraautoris J. Šiaulys)​

Geriausi LJMS'10 trumpieji pranešimai:

 • Mažena Mackoit-SinkevičienėŠaltųjų atomų dujų fizika ir matematika

 • Kamilė StankevičiūtėConformal Time-Series Forecasting

ljms_-018.jpg
Gruodžio 28 d. (antradienį), VU MIF, Naugarduko g. 24, Vilnius

10 FAKTŲ APIE SKAIČIŲ 10:

 • Dešimt yra suma:

  • pirmų keturių teigiamų natūraliųjų skaičių 1 + 2 + 3 + 4

  • pirmų trijų pirminių skaičių 2 + 3 + 5

  • pirmų dviejų nelyginių skaičių kvadratų 1^2+ 3^2

  • pirmų keturių natūraliųjų skaičių faktorialų 0! + 1! + 2! + 3!​​

 • ​6, 8 ir 10 sudaro Pitagoro trejetą: 6^2 + 8^2 = 10^2 .

 • 10 yra mažiausias iš skaičių, kurių ketvirtąjį laipsnį galima išreikšti dviejų kvadratų suma dviem skirtingais būdais (10^4 = 80^2 + 60^2 = 96^2 + 28^2).

 • 10 yra n-karalienių uždavinio sprendinys, kai n = 5.

 • Taisyklingąjį 10-kampį galima nubrėžti naudojantis tik skriestuvu ir liniuote.

 • Skaičius 10 yra trikampis skaičius, centruotas trikampis skaičius, tetraedrinis skaičius, ir dekagoninis skaičius.

 • 10 yra 8-asis Perrino sekos narys.

 • Nėra žinoma, ar skaičius 10 yra draugiškas, ar vienišius. 10 yra mažiausias iš tokių nežinomų skaičių.

 • 10! sekundžių yra lygiai 6 savaitės (10! = 3628800 = 60*60*24*7*6)

 • Skaičius 10 yra plačiausiai šiais laikais praktikoje žmonių naudojamos skaičiavimo sistemos pagrindas (žmogus paprastai turi 10 pirštų).

Lietuvos Jaunųjų Matematikų Susitikimas yra vienos dienos konferencija, skirta jaunosios kartos matematikams – tiek mokslininkams iš akademinio pasaulio, tiek praktikams iš matematikai imlių sričių – susitikti, užmegzti naujus ryšius ir atnaujinti senus, papasakoti apie savo vykdomus tyrimus, pristatyti pasiekimus ir diskutuoti aktualiomis temomis. Šis renginys – tai puiki proga pradėti tarpdisciplininį bendradarbiavimą bei išgirsti apie aukštos pridėtinės vertės verslą Lietuvoje, kuriam reikalingi geri matematikos specialistai. Verslo įmonėms tai yra nepakartojama galimybė prisistatyti šioje specializuotoje, aukšto lygio matematinių įgūdžių turinčių specialistų auditorijoje.

Peržiūrėti konferencijos pranešimų vaizdo įrašus galite mūsų YouTube kanale

Plenariniai pranešėjai

Kristijonas Čyras

plenariniai v2-1.jpg

Kristijonas Čyras dirba dirbtinio intelekto (DI) tyrėju telekomunikacijų bendrovėje Ericsson Švedijoje. Prieš tai Kristijonas dirbo tyrėju postdoktorantūroje Londono Imperatoriškajame Koledže, kur taip pat baigė doktorantūros studijas DI srityje. Kristijonas tyrinėja paaiškinamąjį DI (XAI) jau penkerius metus, specializuodamasis argumentacijos teorijoje. Dabar Kristijoną domina patikimas DI (trustworthy AI), įskaitant, bet neapsiribojant XAI, bei įvairūs mašininio mąstymo (machine reasoning) metodai.

Mantas Mikaitis

Mantas Mikaitis apsigynė kompiuterių mokslų bakalauro ir doktorantūros darbus Mančesterio universitete, Anglijoje, 2016 ir 2020. Šiuo metu jis dirba mokslo darbuotoju Matematikos departamente, Mančesterio universitete. Jis tyrinėja kompiuterinius skaičiavimus, naudojant skaitinę analizę, ir kuria algoritmus, kurie efektyviai išnaudotų žemo tikslumo kompiuterių aritmetikos operacijas, plačiai naudojamas TOP500 superkompiuterių procesoriuose. Jo pagrindinės tyrimų temos šiuo metu yra kompiuterių aritmetika, skaitinė tiesinė algebra, didelio našumo skaičiavimai, matematinė programinė įranga bei jos našumo analizė ir optimizavimas.

plenariniai v2-3.jpg

Dovilė Stumbrienė

DStumbriene-Enhanced.jpg

Dovilė Stumbrienė yra Vilniaus universiteto mokslininkė ir dėstytoja, aktyviai bendradarbiauja su Porto universitetu. Jos mokslinių tyrimų kryptis – efektyvumo ir našumo vertinimas švietimo srityje. Dovilė 2019 m. apgynė gamtos mokslų (informatikos) disertaciją, kurioje taikydama optimizavimo metodus vertino ES šalių švietimo sistemų efektyvumą. Šiuo metu atliekamas švietimo sistemų nelygybės vertinimo tyrimas, kuriame pasiūlytas konceptualus modelis švietimo sistemų efektyvumui ir našumui įvertinti. Be to, vykdydama MTEP veiklas, Dovilė šiuo metu atlieka tyrimą, kurio metu vertinamas mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo efektyvumas.

Tadas Telksnys

Tadas Telksnys apgynė Informatikos daktaro disertaciją analizinių diferencialinių lygčių sprendinių konstravimo tema 2020 m. Kauno technologijos universitete. Disertacijos tema ir tolesnių tyrimų kryptis apima įvairius neskaitinius metodus diferencialinių lygčių (tiek paprastųjų, tiek dalinių, įtraukiant ir trupmeninės eilės lygtis) tyrimui bei jų sprendinių konstravimui. Pranešime Tadas apžvelgs tam tikrus operatorinius metodus diferencialinėms lygtims tirti bei jų sąveiką su kompiuterinės algebros programine įranga, be kurios tokie tyrimai nėra įmanomi.

plenariniai v2-2.jpg

Užsiregistravusieji

Renginio organizatoriai:

Robertas Alzbutas (KTU)

​Jurgita Arnastauskaitė (KTU MGMF IF)
​Andrius Grigutis (VU MIF)

​​Jonas Jankauskas (VU MIF & LMAJA)

Grintas Junevičius (VU MIF & Revel Systems)

Arvydas Karbonskis (VU MIF & Luminor)

Vidas Regelskis (Hertfordshire & VU)​

Svajūnas Sajavičius (KTU)

Generaliniai rėmėjai:

Rėmėjai:

Bendradarbiaujame su:

bottom of page