top of page

LJMS ir Lietuvos matematikų draugija sveikina geriausio 2020-ųjų metų doktoranto straipsnio konkurso nugalėtojus:​

 • Rasa Giniūnaitė, už straipsnį Modelling collective cell migration: neural crest as a model paradigm (bendraautoriai Ruth E. Baker, Paul M. Kulesa, Philip Maini)

 • Gytis Kulaitis, už straipsnį What is resolution? A statistical minimax testing perspective on super-resolution microscopy (bendraautoriai Axel Munk, Frank Werner)​

Geriausi LJMS'9 trumpieji pranešimai:

 • Rokas TamošiūnasNeuroninių tinklų didaktika

 • Mantas LukoševičiusLokalizuoti konvoliuciniai neuroniniai tinklai

 • Jonas VitkauskasDiskrečiojo Šturmo ir Liuvilio uždavinio su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis spektrinių kreivių ir grafų teorijos sąsajos

LJMS'9 dalyvių nuotrauka
Gruodžio 28 d. (pirmadienį), nuotolinė Zoom konferencija

9 FAKTAI APIE SKAIČIŲ 9:

 • Dešimtainėje skaičiavimo sistemoje užrašytas skaičius yra dalus iš 9 tada ir tik tada, kai jo skaitmenų suma dalijasi iš 9.

 • 9 yra pirmasis sudėtinis laimingasis skaičius.

 • 9 yra vienintelis natūralaus skaičiaus laipsnis, vienetu didesnis už kitą natūralaus skaičiaus laipsnį:

3^2 = 2^3 +1

 • Yra lygiai 9 būdai nubrėžti nesikertančias stygas tarp 4 apskritimo taškų.

 • 9 = 3^(2^1), todėl 9 yra eksponentinis faktorialas.

 • 762-as - 767-as skaičiaus pi dešimtainiai skaitmenys yra 999999

 • 9 yra pirmasis sudėtinis nelyginis skaičius ir vienintelis toks vienskaitmenis skaičius dešimtainėje sistemoje.

 • Egzistuoja lygiai 9 kvadratiniai kompleksinių skaičių kūnai, kuriuose sveiki skaičiai vienareikšmiškai išskaidomi į pirminius daugiklius.

 • Prancūziškai neuf reiškia ir devyni, ir naujas. Vokiški žodžiai devyni, ir naujas yra neun ir neu, o ispanų kalboje, atitinkamai, nueve ir nuevo. Skaičiuodami pasiekę 9 mes žinome, kad mūsų laukia nauja pradžia :)

O šiemet vyks jau 9-asis Lietuvos Jaunųjų Matematikų Susitikimas!

Lietuvos Jaunųjų Matematikų Susitikimas yra vienos dienos konferencija, skirta jaunosios kartos matematikams – tiek mokslininkams iš akademinio pasaulio, tiek praktikams iš matematikai imlių sričių – susitikti, užmegzti naujus ryšius ir atnaujinti senus, papasakoti apie savo vykdomus tyrimus, pristatyti pasiekimus ir diskutuoti aktualiomis temomis. Šis renginys – tai puiki proga pradėti tarpdisciplininį bendradarbiavimą bei išgirsti apie aukštos pridėtinės vertės verslą Lietuvoje, kuriam reikalingi geri matematikos specialistai. Verslo įmonėms tai yra nepakartojama galimybė prisistatyti šioje specializuotoje, aukšto lygio matematinių įgūdžių turinčių specialistų auditorijoje.

Peržiūrėti konferencijos pranešimų vaizdo įrašus galite mūsų YouTube kanale

Plenariniai pranešėjai

Gintarė Karolina Džiugaitė

Karolina_sm.jpg

Gintarė Karolina Džiugaitė doktorantūrą baigė Cambridge universitete. Paskutinius dvejus metus Gintarė Karolina dirba mokslininke tyrėja ir Trustworthy AI programos technine vadove Kanados startuolyje Element AI. Taip pat ji yra Mila Quebec AI Institute asocijuota narė. Per kelerius pastaruosius metus Gintarė Karolina stažavosi Simons Institute for the Theory of Computing Berkeley universitete, o šiemet – Princeton Institute of Advanced Study. Gintarės Karolinos mokslinių tyrimų sritis yra giliojo mašininio mokymosi (deep learning) tyrimai, kuriuose derinami teoriniai ir empiriniai metodai. Ją ypač domina mašininio mokymo modelių generalizacija (modelių savybė adaptuotis prie naujų duomenų), neuroninių tinklų kompresija ir optimizacija. Savo paskaitoje G. K. Džiugaitė pristatys trumpą įvadą į mašininio mokymosi statistinę teoriją ir papasakos apie naujausių tyrimų rezultatus siekiant suprasti ir paaiškinti generalizaciją giluminio mokymosi modeliuose.

Rasa Giniūnaitė

Rasa Giniūnaitė matematikos bakalauro ir magistro studijas baigė Jungtinėje Karalystėje, Warwick universitete. Mokslus tęsė sistemų biologijos doktorantūros paruošiamojoje programoje Oksfordo universitete, kur įgijo tarpdisciplinių žinių ir nusprendė užsiimti matematikos taikymais biologijoje. Šiuo metu Rasa baigia doktorantūros studijas Oksforde. Jos tyrimų tema yra embrioninių ląstelių migracijos modeliavimas: ji bendradarbiauja su biologais iš JAV Stowers Institute for Medical Research. Susitikimo metu Rasa pristatys savo doktorantūros tyrimų rezultatus.

Rasa_sm.JPG

Julius Jonušas​

Julius_sm.jpeg

Julius Jonušas doktorantūrą baigė ir disertaciją apsigynė Škotijos St. Andrews universitete. Jo tyrimų kryptis – algebrinės struktūros, daugiausia grupės, pusgrupės ir funkcijų klonai. Paskutinius trejus metus Julius dirba Vienos techniniame universitete, Lise Meitner programos podoktorantūroje. Savo pranešime Julius apžvelgs sąveiką tarp pusgrupių algebrinės ir topologinės struktūros.

Inga Laukaitytė

Matematinės statistikos bakalauro ir magistro studijas Inga Laukaitytė baigė Vilniaus universitete, daktaro disertaciją iš matematinio modeliavimo apsigynė Vilnius Tech (VGTU), o antrąją daktaro disertaciją iš taikomosios statistikos – Umeå universitete, Švedijoje. Pastaruosius dvejus metus ten dirba statistike taikomosios edukologijos katedroje. Ingos moksliniai interesai yra susiję su daugialygiu modeliavimu (multilevel modelling), testų sulyginimu (test equating) ir moderniąja testų teorija (IRT). Savo pranešime Inga papasakos apie iššūkius, su kuriais susiduriama dirbant su didelės apimties vertinimo tyrimų ir egzaminų (large-scale assessments) duomenimis: tarptautinių (pavyzdžiui, TIMSS ir PISA) ir nacionalinių (Švedijos aukštosios mokyklos egzaminai).

Inga.jpeg

Užsiregistravusieji

Renginio organizatoriai:

​Jurgita Arnastauskaitė (KTU MGMF IF)
​Andrius Grigutis (VU MIF & Danske Bank)
​​Jonas Jankauskas (VU MIF & MU Leoben)
Grintas Junevičius (VU MIF & CyberNews)

​Laima Kaziulytė
Ieva Kazlauskaitė (Cambridge)
Gytis Kulaitis (Göttingen)
Vidas Regelskis (Hertfordshire & VU)​

​Svajūnas Sajavičius (KTU)
Jonas Šukys (Eawag, ETH Domain)​

Generaliniai rėmėjai:

Danske Bank logo
Euromonitor International logo

Rėmėjai:

Satalia logo
Norne Securities logo
Luminor Bank logo
Lietuvos Matematikų Draugija logo
bottom of page