Plenariniai pranešėjai

Kristijonas Čyras

2019-11-06 Profile_2000x2000.jpg

Kristijonas Čyras dirba dirbtinio intelekto (DI) tyrėju (AI researcher) telekomunikacijų bendrovėje Ericsson (Švedijoje). Prieš tai Kristijonas dirbo tyrėju postdoktorantūroje (postdoc) Londono Imperatoriškajame Koledže (Imperial College London), kur taip pat baigė doktorantūros studijas DI srityje (PhD in Computing (AI)). Kristijonas tyrinėja paaiškinamąjį DI (XAI) jau penkerius metus, specializuodamasis argumentacijos teorijoje (argumentation and argumentative explanations). Dabar Kristijoną domina patikimas DI (trustworthy AI), įskaitant, bet neapsiribojant XAI, bei įvairūs mašininio mąstymo (machine reasoning) metodai. 

Mantas Mikaitis

Mantas Mikaitis apsigynė kompiuterių mokslų bakalauro ir doktorantūros darbus Mančesterio universitete, Anglijoje, 2016 ir 2020. Šiuo metu jis dirba mokslo darbuotoju Matematikos departamente, Mančesterio universitete. Jis tyrinėja kompiuterinius skaičiavimus, naudojant skaitinę analizę, ir kuria algoritmus, kurie efektyviai išnaudotų žemo tikslumo kompiuterių aritmetikos operacijas, plačiai naudojamas TOP500 superkompiuterių procesoriuose. Jo pagrindinės tyrimų temos šiuo metu yra kompiuterių aritmetika, skaitinė tiesinė algebra, didelio našumo skaičiavimai, matematinė programinė įranga bei jos našumo analizė ir optimizavimas. Mantas yra 12 mokslinių straipsnių, kurie yra parašyti su kolegomis iš Mančesterio, Oksfordo, Durhemo, Sorbono ir Dresdeno universitetų bei publikuoti matematikos ir kompiuterių mokslo žurnaluose ir konferencijose, autorius. Taip pat Mantas yra vienas iš trijų lietuvių mokslininkų (taip pat A. Avižienis ir A. G. Šlekys), pristačiusių savo tyrimus konferencijoje IEEE Symposium on Computer Arithmetic, kuri vyksta nuo 1969 metų. (edited) 

Mantas_Mikaitis.jpg

Tadas Telksnys

Telksnys.JPG

Tadas Telksnys apgynė Informatikos daktaro disertaciją analizinių diferencialinių lygčių sprendinių konstravimo tema 2020 m. Kauno technologijos universitete. Disertacijos tema ir tolesnių tyrimų kryptis apima įvairius neskaitinius metodus diferencialinių lygčių (tiek paprastųjų, tiek dalinių, įtraukiant ir trupmeninės eilės lygtis) tyrimui bei jų sprendinių konstravimui. Pranešime Tadas apžvelgs tam tikrus operatorinius metodus diferencialinėms lygtims tirti bei jų sąveiką su kompiuterinės algebros programine įranga, be kurios tokie tyrimai nėra įmanomi.

Inga Laukaitytė

Matematinės statistikos bakalauro ir magistro studijas Inga Laukaitytė baigė Vilniaus universitete, daktaro disertaciją iš matematinio modeliavimo apsigynė Vilnius Tech (VGTU), o antrąją daktaro disertaciją iš taikomosios statistikos – Umeå universitete, Švedijoje. Pastaruosius dvejus metus ten dirba statistike taikomosios edukologijos katedroje. Ingos moksliniai interesai yra susiję su daugialygiu modeliavimu (multilevel modelling), testų sulyginimu (test equating) ir moderniąja testų teorija (IRT). Savo pranešime Inga papasakos apie iššūkius, su kuriais susiduriama dirbant su didelės apimties vertinimo tyrimų ir egzaminų (large-scale assessments) duomenimis: tarptautinių (pavyzdžiui, TIMSS ir PISA) ir nacionalinių (Švedijos aukštosios mokyklos egzaminai).

Inga.jpeg